Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMTEL"
Eugeniusz Klimaszewski

61-655 Poznań, ul. Gronowa 22

tel. (0-61) 820-07-11
tel./fax (0-61) 821-41-63
e-mail: office@komtel.poznan.pl